Velkajärjestely

Banko lainat
Lainasummat: 1.000 - 60.000 €
Ikäraja: min. 20 vuotta
Laina-aika: 1 - 15 vuotta
Korko: 4,5 %
Lainaparkki
Lainaparkki
Lainaparkki lainat
Lainasummat: 1.000 - 60.000 €
Ikäraja: min. 20 vuotta
Laina-aika: 1 - 15 vuotta
Korko: 4,5 %
Sortter lainat
Lainasummat: 1.000 - 60.000 €
Ikäraja: min. 20 vuotta
Laina-aika: 1 - 15 vuotta
Korko: 4,36 %
Rahalaitos lainat
Lainasummat: 500 - 70.000 €
Ikäraja: min. 20 vuotta
Laina-aika: 1 -15 vuotta
Korko: 4,5 %
Omalaina.fi lainat
Lainasummat: 100 - 60.000 €
Ikäraja: min. 18 vuotta
Laina-aika: 1 - 15 vuotta
Korko: 4,19 %
Freedom Rahoitus lainat
Lainasummat: 1.000 - 60.000 €
Ikäraja: min. 20 vuotta
Laina-aika: 1 - 15 vuotta
Korko: 4,5 %
Suomenyhdistelylaina lainat
Lainasummat: 100 - 60.000 €
Ikäraja: min. 18 vuotta
Laina-aika: 12 - 240 kuukautta
Korko: 4,19%
Kaikki lainapalvelut

Etsitkö apua ylivelkaantumiselle etkä tiedä millä keinolla voisit selviytyä veloistasi? Yleensä on olemassa useita syitä miksi ihmiset ajautuvat ylivelkaantumiseen. Kirjoitimme tähän artikkeliin usein sen viimeisen tavan selviytyä veloista ilman sen suurempia ongelmia. Lue lisää velkajärjestelyn mahdollisuuksista ja selviä veloistasi vuonna 2021.

Velkajärjestely apuna ylivelkaantumiseen

Ylivelkaantuminen on tila, jossa henkilön maksukyky on riittämätön ja hän ei pysty selviytymään veloistaan. Jokainen ihminen varmasti haluaa mahdollisuuksien mukaan välttyä tällaisesta tilanteesta. Useimmissa tilanteissa ylivelkaantuminen on mahdollista välttää esimerkiksi elämällä varojensa mukaan eikä ylittää niitä.

Joskus elämässä voi kuitenkin tulla eteen ikäviä yllätyksiä, jotka johtavat oman taloudellisen tilanteen huonoon jamaan. Kyseisessä tilanteessa asiat ovat jo niin huonosti ettei järjestelylaina auta paikkaamaan sitä. Esimerkiksi tällaisia tilanteita on äkillinen sairastuminen tai työkyvyttömyys eläkkeelle joutuminen, jonka seurauksena maksukyky heikentyy eikä veloista pystytä enää suoriutumaan.

Näitä tilanteita varten on olemassa mahdollisuus hakeutua velkajärjestelyyn. Velkajärjestely on usein se viimeinen vaihtoehto yrittää selviytyä tästä tilanteesta. Ennen tätä vaihtoehtoa velallisen on yritettävä sopia sovintoa suoraan velkojan kanssa. Jos sovinnon tekeminen on mahdotonta, jää vaihtoehdoksi hakeutua velkajärjestelyyn. Velkajärjestelyyn hakeminen tapahtuu oman kotipaikkakunnan käräjäoikeudesta lomakkeen kautta.

Lue miten: Menetetyt luottotiedot palautuvat

Velkajärjestely yksityishenkilönä

Vuonna 2015 velkajärjestelylaki muuttui ja nykyisin pienyrittäjien on myös mahdollista hakeutua siihen. Velkajärjärjestely on tarkoitettu lähinnä yksityishenkilöille.

Mikä on velkajärjestely?

Velkajärjestelyn tarkoituksena on antaa apua pahasti velkaantuneille ihmisille sekä antaa heille uusi mahdollisuus selviytyä veloistaan. Velkajärjestely on mahdollista saada varsinkin tilanteissa missä kyseisten velkojen maksuaika venyisi koko loppuelämän pituiseksi. Maksuohjelmassa pyritään säilyttämään velallisen mahdollinen omistusasunto.

Käräjäoikeuden hyväksymisen jälkeen luodaan velalliselle velkajärjestely maksuohjelman avulla. Maksuohjelma auttaa velallista maksamaan kasaantuneet velat pois ilman että velallisen talous huononee sekä rahaa jää käyttöön myös elämiseen. Laki määrää, että velallisen tulee käyttää velkojen maksamiseen kohtuullinen summa niin, että velkojen maksamisen jälkeen jää rahaa myös muihin pakollisiin menoihin.

Kohtuullisiksi sekä välttämättömiksi menoiksi luetaan seuraavat asiat:

Maksuohjelman pituus vaihtelee, mutta yleisesti se on noin 3 vuotta. Enimmillään se voi kuitenkin olla jopa 10 vuotta. Käytännössä kyseisen järjestelmän tarkoitus on auttaa velallista selviytymään kokonaisuudessaan veloistaan tavalla, joka ei kuitenkaan kaada taloutta.

Näin teet velkajärjestelyhakemuksen

Verkajärjestelyä on mahdollista hakea oman kotipaikkakunnan käräjäoikeuden kautta siihen tarkoitetulla hakemuksella. Hakemuksen saa käräjäoikeuden kansliasta sekä oikeus.fi-sivuston kautta. Myös joidenkin velkaneuvojien kautta on saatavilla hakemus näiden tilanteiden varalta.

Velallisen tulee täyttää hakemus ohjeiden mukaisesti sekä liittää siinä vaadittuja asioita. Usein liitteiksi vaaditaan esimerkiksi verotodistus, palkka- tai eläketodistus sekä muita asiakirjoja joista tulee ilmi jäljellä olevan velan määrä.

Kyseessä on kuitenkin käräjäoikeudessa päätettävä asia, joten on todella tärkeää muistaa täyttää hakemus huolellisesti. Kukaan ei tällaisessa tilanteessa halua saada hylättyä päätöstä puutteelisten tietojen takia.

Lisäksi on mahdollista saada hakemuksen täyttämiseen sekä velkajärjestelyn hakeutumisesta tai muista siihen liittyvistä asioista apua oman kotipaikkakunnan velkaneuvonnasta. Hakemuksen jättämisestä annetaan tieto velka- ja luottorekisteriin.

Miten voin hakeutua velkajärjestelyyn?

Velkajärjestelyyn hakeutumisessa on monia vaiheita, jotka menevät seuraavasti:

 • Hae hakemuspaperi käräjäoikeuden kansliasta tai oikeus-fi sivuston kautta.
 • Tee hakemus huoellisesti, täytä jokainen kohta omilla tiedoilla sekä liitä mukaan tarvittavat dokumentit.
 • Laita hakemus postiin tai vie täytetty hakemus kotikuntasi käräjäoikeuteen käsitelttäväksi
 • Jää odottamaan päätöstä sekä lisäohjeita
 • On mahdollista että käräjäoikeus kutsuu suulliseen käsittelytilaisuuteen ennen hyväksytyn päätöksen antamista. Usein tilaisuuteen osallistuu myös itse velkoja. Jos hakemus päätetään hylätä, on velallisella mahdollisuus valittaa saamastaan päätöksestä korkeampaan oikeuteen.

  Velkajärjestelyn maksuohjelma

  Jos käräjäoikeus päättää hyväksyä hakemuksen sen jälkeen alkaa maksuohjelman suunnitteleminen. Suunnittelun tekemiseen käräjäoikeus tarvitsee tyypillisesti ulkopuolisen selvittelijän, jonka tarkoituksena on tehdä yhdessä velallisen kanssa maksuohjelma. Joissain yksittäisissä tapauksissa velallinen laatii maksuohjelmansa kotikuntansa velkaneuvojan kanssa yhdessä.

  Maksuohjelmassa käydään läpi velat sekä niiden määrät. Tämän lisäksi käydään läpi velallisen tulot sekä menot maksukyvyn määrittämiseksi. Tämän lisäksi maksuohjelma pitää vielä hyväksyä oikeudessa. Jos vahvistus menee oikeudessa läpi, lopetetaan ulosoton toimet velallista kohtaan. Usein kaikki velkajärjestelyyn hakeutuvat ovat ennestään ulosoton asiakkaita.

  Katso: Miten ulosottoprosessi kokonaisuudessaan etenee

  Yleensä maksuohjelman pituudeksi pyritään määrittämään 3 vuotta. Jos velallisella on omistusasunto, niin maksuohjelma voi pitkittyä niin että velallinen saa säilytettyä sen. Maksimissaan ohjelman pituudeksi voidaan määrittää 10 vuotta, mutta yleensä näin pitkille maksuohjelmille on oltava hyvät perustelut.

  Jos velallinen ei noudata saamaansa maksuohjelmaa, voi tuomioistuin määrätä maksuohjelman rauenneeksi. Tämän seurauksena usein velkojen vanhat perimisehdot palaavat ennalleen sekä velallinen on taas samoissa ongelmissa missä oli alkujaankin. Tämän takia velallisen on tärkeää noudattaa maksuohjelmaa ja maksaa ne sovitun aikataulun mukaisesti.

  Mahdolliset esteet velkajärjestelylle

  Jokaisessa tilanteessa velkajärjestelyyn hakeutuminen ei ole mahdollista. Vekajärjestely on kuitenkin tarkoitettu sellaisille velallisille joille tämä keino on jäänyt viimeiseksi vaihtoehdoksi. Tästä syystä velallisen tilanne on oltava todella huono sekä ratkaisematon.

  Esimerkiksi este velkajärjestelyyn pääsemiseksi voi olla velallisen maksukyvyttömyys joka ei ole pysyvä. Usein työikäisen ihmisen katsotaan pystyvän suoriutumaan veloistaan lähitulevaisuudessa. Tällaisessa tilanteessa esteenä olisi tilapäinen maksukyvyttömyys. Näihin tilanteisiin usein parempi vaihtoehto on harkita yhdistelylainan ottamista.

  Lue lisää: Miten lainojen yhdistäminen toimii

  Tuomioistuin voi hylätä hakemuksen perusteena, että velallisen velkaantuminen on liian kevyt. Esimerkiski näitä ovat lähiaikoina otetut pikavipit, kulutusluotot tai muut lainoja koskevat seikat, näissä tilanteissa katsotaan että velka on aiheutunut omasta huolimattomuudesta.

  Jos taas velallisen useimmat velat liittyvät rikokseen, voi tuomioistuin hylätä hakemuksen. Usein asiaan voi vaikuttaa myös lainat, joihin on annettu väärät tiedot tai kaikkia ehtoja ei ole ilmoitettu hyvin. Kyseisissä tapauksissa lainat on alunperin hankittu väärin keinoin. Joissain tilanteissa myös pienemmätkin asiat voivat suuresti vaikuttaa päätöksen hylkäämiseen.

  Velkajärjestelyyn hakeutuvan on hyvä muistaa tehdä tarkka suunnittelu, ettei yksikään edellä mainituista asioista voisi vaikuttaa hakemuksen hylkäämiseen. Tuomioistuimen tarkoituksena on katsoa hakemus läpi kokonaisuudessaan, joten kaikki asiat vaikuttavat kaikkeen. Hakeutuvan velallisen on siis suositeltavaa yrittää, vaikka kaikki edellytykset eivät välttämättä menisikään läpi.

  Huomioi myös nämä asiat

  Ketään ei varmastikaan halua joutua tilanteeseen, jossa ainoana vaihtoehtona jää hakeutua velkajärjestelyyn. Vaikka velkajärjestelyn tarkoituksena on tuoda helpotusta tilanteeseen, on vamasti sitä ennen ollut elämä todella stressaavaa. Jopa vuosien kestävä velkakierre sekä taloudellinen ahdinko perintäkirjeineen sekä ulosottotoimenpiteineen, on se kuitenkin kokemus mitä kukaan ei halua koskaan kokea.

  Kyseinen tilanne kannattaa pitää kokoajan mielessä myös lainojen ottamisessa. Vaikka lainanantaja olisikin luotettava sekä halukas myöntämään lainaa, on itse hakijan tiedettävä oma taloudellinen tilanne kokoajan mielessä.

  Pidä seuraavat tärkeimmät asiat mielessäsi kokoajan ennen lainan ottamista:

  Useimmat lainan hakijat ovat kuitenkin fiksusti miettineet talouttaan sekä hakevat sitä todelliseen tarpeeseen. Varsinkin jos ylimääräinen raha voi auttaa pääsemään elämäntilanteeessa eteenpäin. Näissä asioissa voit käyttää hyödyksesi meidän maksutonta lainavertailua. Lainavertailu auttaa sinua löytämään oikeasti ne edullisimmat vaihtoehdot mitkä soveltuvat juuri sinulle.


  Senttilaina on ylpeä esitellessään uudenlaisen lainasivuston, jonka avulla kuka tahansa voi etsiä itselleen edullisimman lainan ilmaiseksi ja ilman sitoutumista. Saatamme ansaita pienen palkkion, kun käytät sivustollamme olevia linkkejä. Palkkiot menevät sivuston ylläpitämiseen 🙂

  Olemme hiilineutraaleita 🤲🌴