Milloin velka vanhenee 2022

Rahoitu lainat
Lainasummat: 1.000 - 60.000 €
Ikäraja: min. 20 vuotta
Laina-aika: 1 - 15 vuotta
Korko: 4,5 %
Lainaparkki
Lainaparkki
Lainaparkki lainat
Lainasummat: 1.000 - 60.000 €
Ikäraja: min. 20 vuotta
Laina-aika: 1 - 15 vuotta
Korko: 4,5 %
Sortter lainat
Lainasummat: 1.000 - 60.000 €
Ikäraja: min. 20 vuotta
Laina-aika: 1 - 15 vuotta
Korko: 4,36 %
Rahalaitos lainat
Lainasummat: 500 - 70.000 €
Ikäraja: min. 20 vuotta
Laina-aika: 1 -15 vuotta
Korko: 4,5 %
Omalaina.fi lainat
Lainasummat: 100 - 60.000 €
Ikäraja: min. 18 vuotta
Laina-aika: 1 - 15 vuotta
Korko: 4,19 %
Freedom Rahoitus lainat
Lainasummat: 1.000 - 60.000 €
Ikäraja: min. 20 vuotta
Laina-aika: 1 - 15 vuotta
Korko: 4,5 %
Suomenyhdistelylaina lainat
Lainasummat: 100 - 60.000 €
Ikäraja: min. 18 vuotta
Laina-aika: 12 - 240 kuukautta
Korko: 4,19%
Kaikki lainapalvelut

Kaikille veloille on asetettu vanhenemisaika, joka yleisesti on 3 vuotta. Velkojen vanhemeiseen liittyy useita tärkeitä seikkoja joita jokaisen kannattaa huomioida. Kerromme tässä sivustolla tarkemmin velan vanhenemisesta sekä sen tuomista muista tärkeistä seikoista.

Mitä tarkoittaa velan vanheneminen?

Velan vanhenemisella tarkoitetaan, että avoinna oleva velka tulee maksaa kokonaan pois. Julkis- sekä yksityisoikeudellisissa veloissa vanhentuminen tapahtuu eri tavalla. Julkisoikeudellisiksi veloiksi luetaan verot sekä kuntien vaatimat terveyskeskusmaksut sekä mahdolliset kunnalliset sakot tai pysäköintivirheet. Kaikki muut paitsi edellä mainitut maksut kuuluvat yksityisoikeudellisiin velkoihin.

Velkone selviytymiseen sekä säästämiseen voi auttaa lainojen yhdistäminen. Sen avulla lainat yhdistetään yhdeksi suuremmaksi sekä edullisemmaksi. Lainojen yhdistäminen auttaa säästämään lainan kuluissa, koroissaa ja muissa maksuissa, sillä siinä maksut suoritetaan useiden paikkojen sijaan vain yhteen.

Lue tästä: Miten voit yhdistää lainasi

Miten kauan velan vanhentumisessa kestää?

Vanhentumisaika riippuu siitä minkälainen velka on kyseessä. Esimerkiksi yksityisoikeudellinen velka vanhenee 3 vuodessa. Lopullisen velan vanhenemiseen vie aikaa viisi vuotta. Vanhentumisaika voi pidentyä esimerkiksi silloin jos velkoja on päättänyt hakea avoimelle velalle velkomustuomiota käräjäoikeuden kautta. Velka vanhenee perinteisen vanhentumisajan kuluessa, jos velkoja ei muistuta velasta.

Velkojan on siis itse muistettava huomauttaa velasta ennen sen vanhenemista. Julkisoikeudelliset velat taas ovat ulosottokelpoisia.

Katso tästä: Mitä tapahtuu jos laskut maksaa myöhässä

Voiko ulosottoon mennyt velka vanhentua?

Velallisen jättämättä maksanut velka voidaan viedä velkojan toimesta tuomioistuimen käsiteltäväksi. Käräjäoikeuden antamaa tuomio käy ulosottoperusteena ja ulosotto aloitetaan heti kun velkojna on tehnyt ulosottohakemuksen ulosottovirastoon. Tämän jälkeen velkaa aletaan periä ulosottoteitse valtion oman ulosottolaitoksen kautta.

Lue lisää: Ulosottoprosessista sekä sen etenemisestä

Jos velasta annetaan ulosottoperusteeksi kelpaava tuomion niin samalla velan vanhenemisaika nousee viiteen vuoteen. Ulosoton yleinen määräaika on 15 vuotta, mutta se voidaan määritellä jopa 20 vuodeksi, jos velkaan perustuu rikoksia tai velallinen on luonnollinen henkilö. Määräajan jälkeen saatavaa ei voida enää periä.

Suomen valtion velkaantuminen

Nykyään Suomen valtiolla on ollut enemmän velkaa mitä aikaisemmin sekä velkaantuminen on tapahtunut nopeammin. Valtionvelalla tarkoitetaan kotimaasta tai ulkomaasta otettua luottoa. Lain mukaan Suomen valtiolla on oikeus ottaa velkaa vain jos eduskunta on siihen suostunut. Euroalueen yleinen korkotaso sekä muut muutokset vaikuttavat velan kustannuksiin.

Suomen valtio kerää velkaa ennätysmäärin pitääkseen kansalaiset tyytyväisenä. Keväällä vuonna 2009 Suomen valtiolla oli velkaa 53 miljardia euroa, joten muutos nykypäivään verrattuna on ollut dramaattinen. Vuonna 2020 velkaa otetaan lisää 12,5 miljardia euroa, joten valtion velka tulee nousemaan noin 148 miljardiin euroon.

Yksityishenkilön ja valtion velkaa ei voida verrata toisiinsa, sillä valtio on toiminnassaan ikuisesti, joten valtiolla voi olla aina velkaa. Suomen ei tarvitse käytönnössä ikinä maksaa valtionvelkaa kokonaan pois. Valtionvelkaa ei kuitenkaan saisi kasaantua nopeammin kuin talouden verokertymä kasvaa.


Senttilaina on ylpeä esitellessään uudenlaisen lainasivuston, jonka avulla kuka tahansa voi etsiä itselleen edullisimman lainan ilmaiseksi ja ilman sitoutumista. Saatamme ansaita pienen palkkion, kun käytät sivustollamme olevia linkkejä. Palkkiot menevät sivuston ylläpitämiseen 🙂

Olemme hiilineutraaleita 🤲🌴