Mikä on opintolainahyvitys 2022

Banko lainat
Lainasummat: 1.000 - 60.000 €
Ikäraja: min. 20 vuotta
Laina-aika: 1 - 15 vuotta
Korko: 4,5 %
Lainaparkki
Lainaparkki
Lainaparkki lainat
Lainasummat: 1.000 - 60.000 €
Ikäraja: min. 20 vuotta
Laina-aika: 1 - 15 vuotta
Korko: 4,5 %
Sortter lainat
Lainasummat: 1.000 - 60.000 €
Ikäraja: min. 20 vuotta
Laina-aika: 1 - 15 vuotta
Korko: 4,36 %
Rahalaitos lainat
Lainasummat: 500 - 70.000 €
Ikäraja: min. 20 vuotta
Laina-aika: 1 -15 vuotta
Korko: 4,5 %
Omalaina.fi lainat
Lainasummat: 100 - 60.000 €
Ikäraja: min. 18 vuotta
Laina-aika: 1 - 15 vuotta
Korko: 4,19 %
Freedom Rahoitus lainat
Lainasummat: 1.000 - 60.000 €
Ikäraja: min. 20 vuotta
Laina-aika: 1 - 15 vuotta
Korko: 4,5 %
Suomenyhdistelylaina lainat
Lainasummat: 100 - 60.000 €
Ikäraja: min. 18 vuotta
Laina-aika: 12 - 240 kuukautta
Korko: 4,19%
Kaikki lainapalvelut

Monelle korkeakoulu opiskelujen aloittaneelle opintolaina on tuttu termi, mutta vähemmän tunnetuksi voi jäädä opintolainahyvitys. Kerromme tässä artikkelissa lisää mitä tarkoittaa opintolainahyvitys ja miten sitä on mahdollista hakea.

Mitä tarkoittaa opintolainahyvitys?

Opintolainahyvityksellä tarkoitetaan Kelan korkeakoulututkinnon opiskelijoille tarkoitettua etuutta, joka on otettu käyttöön 2014. Opintolainahyvityksen tarkoituksena on olla palkinto opiskelijoille, jotta he valmistuvat määräaikaan mennessä. Jos opiskelija on nostanut lainaa sekä hän suorittaa tutnkintonsa ajoissa, niin Kela korvaa osan nostetusta lainasta takaisin opiskelijalle.

Vuonna 2019 opintolainahyvitystä maksettiin jopa yli 40 miljoonaa euroa. Suurin osa opintolainahyvityksistä maksettiin ammattikorkeakoulusta valmistuneille opiskelijoille. Ammattikorkeakouluissa valmistumisen tavoiteaika on keskimäärin 3,5 vuotta. Kun taas yliopistotutkinnon suorittaneille hyvityksiä maksettiin vuonna 2018 vain 500 opiskelijalle.

Katso myös: Miten voit säästää opiskelijana

Ketä voi saada opintolainahyvityksen?

Opintolainahyvityksen voi saada vain korkeakouluissa tutkintoaan suorittavat opiselijat. Opintolainahyvityksen ehtona on, että opiskelija suorittaa tutkintonsa tiettyyn määräaikaan mennessä sekä opiskelija on nostanut valtion takaamaa opintolainaa enemmän kuin 2500 euroa. Hyvityksen voi saada alemman, että ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet sekä ammattikorkeakoulun ja ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijat.

Määräajat voivat vaihdella tutkinnon sekä koulun mukaan. Esimerkiksi yliopistoissa määräajaksi on asetettu se, että tutkinto tavoiteaika ja siihen sallitaan ylimääräistä enintään vuosi. Ammattikorkeakouluissa määräaika on taas tavoiteaika ja siihen enintään 0,5 lukuvuotta. Opintolainahyvityksen maksamiselle on olemassa poikkeustapauksia ja jos kyseinen tapaus täyttää tämän niin hyvitys voidaan maksaa vaikka määräaika ylittyisikin.

Mitkä syyt hyväksytään määräajan ylittymiselle?

Hyvitys voidaan maksaa poikkeustilanteissa määräajan ylittymisestä huolimatta esimerkiksi armeijan takia tai jos opiskelijalla on jokin sairas tai on saanut saurauspäivärahaa, kuntoutukseen tarkoitettua tukea, eläkettä tai muuta korvausta.

Opintolainahyvitys maksetaan vain ensimmäistä tutkintoa suorittaneille. Opiskelija voi itse päättää haluaako hän hakea hyvitystä alempaan vai ylempään korkeakoulututkintoon. Opintolainahyvityksen päätöksen saa vasta kun opintonsa on suorittanut kokonaisuudessaan loppuun.

Lue lisää: Onko nuoren mahdollista saada luottokorttia

Opintolainahyvityksen hakeminen

Yleensä opintolainahyvitystä ei tarvitse hakea erikseen, sillä Kelalta saa automaattisesti päätöksen mikäli opiskelija on hakenut opintolainaa. Jos opiskelet yliopistossa on suositeltavaa hakea opintolainahyvitystä, mikäli tarkoituksena ei ole opiskella enempää esimerkiksi maisteriksi. Kuitenkaan yliopistossa opiskelevien ei kannata hakea hyvitystä silloin jos ylempi korkeakoulustutkinto on tarkoitus suorittaa määräaikaan mennessä ja opiskeluiden aikana nostetaan opintolainaa. Jos hyvitys jätetään ylempään tutkintoon, niin se on suurempi.

Jos korkeakoulututkinnon suorittaa ulkomailla, pitää opintolainahyvitystä hakea erikseen. Ilmoitus tulee tehdä Kelaan kahden vuoden kuluessa siitä kun tutkinto on suoritettu. Hyvitksien hakemukset on mahdollista täyttää sähköisesti Kelan sivuilla.

Miten paljon opintolainahyvitys?

Opintolainahyvityksen määrä riippuu siitä miten paljon opintolainaa on nostettu. Hyvitetty summa määräytyy 40 % 2500 euron ylittävän osuuden mukaan. Hyvityksen saa silloin kun nostettua opintolainaa on yli 2500 euroa. Kelan myöntämä opintolainahyvitys maksetaan vain silloin kun opintolainan takaajana toimii valtio.

Hyvityksen määrä riippuu siitä miten monta opintopistettä tutkinnon laajuudeksi on asetettu. Hyvitystä maksetaan seuraavin ehdoin:

Alempi ja ylempi korkakoulututkinto tai vaan pelkkä korkeakoulututkinto

Suomalaisessa korkeakoulussa suoritetun tutkinnon lainan hyvitys on 400 euroa kuukaudelta. Jos tutkinnon suorittaa ulkomailla on se enintään 700 euroa kuukaudelta.

Katso myös: Saako opiskelija luottokorttia

Opintolainahyvityksen maksaminen

Opintolainahyvitys maksetaan yleensä suoraan pankille, jolloin Kelan pitää hyvittää lainaa tutkinnon suorittaneen puolesta hyvityksen verran. Opintolainahyvitys maksetaan suoraan hakijalle silloin jos koko opintolaina on maksettu pois sekä opintolaina ei ole Kelan perinnässä. Hyvityksen määrä pienentyy silloin jos opintolainaa on maksettu takaisin opintojen aikana. Tästä syystä opintolainaa ei kannata maksaa etukäteen jos opiskelut ovat vielä kesken tai lukuvuotta on vielä jäljellä.

Opintolainan takaisinmaksu

Opintolainan takaisinmaksu aloitetaan yleensä 1,5 – 2 vuoden kuluttua siitä kun opintotuen maksaminen päättyy. Usein takaisinmaksu aikataulu on noin kaksi kertaa opintojen keston pituinen, mutta siitä on mahdollista sopia erikseen joustavasti oman elämäntilanteen sekä maksukyvyn mukaan. Opintolaina on mahdollista maksaa myös kerralla pois, jos velallisen taloudellinen tilanne sekä maksukyky sen sallii.

Voit lukea opintolainavähennyksestä lisää Kelan verkkosivuilta. Kelan sivuilla on myös laskuri, joka auttaa selvittämään onko mahdollista saada opintolainavähennystä. Jokaiselle opintolainalle laaditaan lainaehtojen mukainen maksuohjelma. Opintolainan lyhennykset erääntyvät kuukausittain sekä valtion takaama opintolaina on voimassa 30 vuotta ensimmäisestä nostamisesta. Jos velallisen elämäntilanne muuttuu on hänen mahdollista sopia maksuohjelma.


Senttilaina on ylpeä esitellessään uudenlaisen lainasivuston, jonka avulla kuka tahansa voi etsiä itselleen edullisimman lainan ilmaiseksi ja ilman sitoutumista. Saatamme ansaita pienen palkkion, kun käytät sivustollamme olevia linkkejä. Palkkiot menevät sivuston ylläpitämiseen 🙂

Olemme hiilineutraaleita 🤲🌴